Snerydning for private - Trehøje Anlæg A/S

Vi holder sneen fra døren

De fleste af os synes, det er hyggeligt og spændende, når årets første sne falder og forvandler verden omkring os. Men når vinteren bider sig rigtig fast med sne og frost, synes mange, at sneen bliver et irritationsmoment. Især fordi fortove og stier skal ryddes for sne og is, så vi kan færdes sikkert. Trehøje Anlæg har det professionelle udstyr og kompetencerne, der gør vinterbekæmpelse nemt og hurtigt. Vi rydder sne og salter på både fortove, i indkørsler og på stier. Og laver du aftale med os, er vi på pletten og fjerne sneen, hver gang det er krævet. Nemt og simpelt – og til en fornuftig pris.

Vinterbekæmpelse er et lovkrav

Lovkravene omkring vinterbekæmpelse og snerydning – både for private og for erhvervsejendomme – betyder, at man skal holde de offentlige veje og stier, som ejendommen grænser op til, fri for sne og is. Det kan straffes med bøde, hvis man ikke sikrer den rette vinterbekæmpelse. Retspraksis på området har givet en cirka-tidsramme, inden for hvilken, man kan forvente, at grundejeren har ryddet og foretaget glatførebekæmpelse. Sædvanligvis vil tidsrammen være fra kl. 7 til 22. på hverdage og lørdage. Fra 8-22 søndage. Forskellige forhold kan dog ændre tidsrammen.

Sådan siger loven om vinterbekæmpelse:

Offentlige gader, veje, pladser og stier, som bestyres eller administreres af Kommunen.
I henhold til lovens § 5 pålægges det ejere af ejendomme, der grænser til en offentlig gade, vej, plads eller sti inden for bymæssig bebyggelse, at udføre snerydning ud for ejendommene, bekæmpelse af glat føre og renholdelse af fortove, stier og andre færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel.

Undtaget er ejere af ejendomme ved vejstrækninger, hvortil der i henhold til en adgangsbegrænsning, der er etableret af færdselsmæssige grunde, og som kan håndhæves af det offentlige, ikke kan opnås direkte adgang fra ejendomme, ligesom pligten højst omfatter 10 m af det nærmest ejendommen beliggende færdselsareal.

Regler for forpligtelsernes udførelse.
Snerydning skal finde sted snarest muligt efter snefald. Færdselsarealerne ryddes i det omfang, færdslen kræver det, og snebunkerne henlægges på fortovene nærmest kantstenen eller på kørebanerne nærmest kantstenen.

Rendestene og nedløbsriste skal holdes fri for sne.

Bekæmpelse af glat føre skal udføres snarest muligt efter førets indtræden.

Renholdelsespligten omfatter pligt til at feje og at fjerne ukrudt fra asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Læs mere om lovgivningen omkring vinterbekæmpelse her.

 

Referencer – Private

Mere info om projektet
Trehøje Anlæg satser og spå kloakservice

Kloak spulet og filmet

Opgave: Kloak spulet og filmet. Der sad en stor fedtprop...
Mere Info
Mere info om projektet
Stormskade

Afhjælpning af stormskade

Opgave: At fælde et stort træ I haven, som stormen...
Mere Info
Mere info om projektet
Separering af spildevand

Separering af spildevand og regnvand

Opgave: Separering  af spildevand og regnvand, så det er klar,...
Mere Info
Mere info om projektet

Privat Ridebane

Trehøje Anlæg A/S løser mange forskellige former for opgaver. I...
Mere Info